China2
Startseite

Kategorien

5 Dyn

Referenzliteratur
Fünf Dynastien
Spätere Han-Dynastie
後漢

c460

Dynastie: Spätere Han-Dynastie, 後漢, (947-950)
Herrscher: Gao Zu 高祖 (947-948)
Av: Han Yuan Tong Bao 漢元通寶, Punkt unter dem Tong
Rv: leer
Wert:
Jahr: 948
Material: AE, 24mm, 3.44g
Literatur: Hartill 15.11, S411

Zurück
Impressum