China2
Startseite

Kategorien
Frühzeit
Xia
Qin
West Han
Wang Mang
Ost Han
Drei Königreiche
Jin
16 Königreiche
suednord
Sui
Tang
5 Dyn
nsong
ssong
Liao
wXia
late Jin
Yuan
Ming
MingQing
Qing

Qing Kategorien:
Nurhaci (1616-1626)
Shun Zhi (1644-1661)
Kang Xi (1661-1722)
Yong Zheng (1722-1735)
Qian Long (1736-1795)
Jia Qing (1736-1795)
Dao Guang (1821-1850)
Xian Feng (1850-1861)
Tong Zhi (1861-1874)
Guang Xu (1875-1908)
Pu Yi (1908-1911)
Rebellen
Gestempelte Silbermünzen

Republik
Japanische Besetzung
Bambus Tallies
Amulette
Referenzliteratur
Münzen
Nurhaci
努爾哈赤 (1616-1626)

Geburtsname: Nurhaci 努爾哈赤
Tempelname: Tai Zu 太祖
Ehrenname: Gao Di 高帝
Äraname: Tian Ming 天命, Abkai fulingga

Nurhaci (*1559; †30. September 1626), ein Stammesfürst der Jurchen, war der Begründer der Qing-Dynastie. Er starb 1626 an den Folgen eines Kanonenschusses. Nachfolger war sein Sohn Abahai. Sein Enkel Shun Zhi war der erste Kaiser der Qing Dynastie.

Nurhaci
Klick für Großansicht

Herrscher: Nurhaci
Av: Abkai fulingga han jiha (links, rechts, oben, unten)
Rv: leer
Wert:
Jahr: 1616-25
Material: Æ, 7.76g, 28mm
Literatur: Hartill 22.2, FD 2173, Schjöth Nr. 1355


Nurhaci
Klick für Großansicht

Herrscher: Nurhaci
Av: Tian Ming Tong Bao 天命通寶
Rv: leer
Wert: 1.6 qian
Jahr:
Material: AE, 5.98g, 25.7mm
Literatur: Hartill 22.4, FD 2172

Impressum